Kwalifikacja A12 Wykonywanie usług krawieckich

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.