Kwalifikacja A12 Wykonywanie usług krawieckich

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.