Kwalifikacja A12 Wykonywanie usług krawieckich

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.