Kwalifikacja A12 Wykonywanie usług krawieckich

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.