Kwalifikacja A12 Wykonywanie usług krawieckich

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.