Kwalifikacja A12 Wykonywanie usług krawieckich

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.