Kwalifikacja A12 Wykonywanie usług krawieckich

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.