Kwalifikacja A12 Wykonywanie usług krawieckich

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.