Kwalifikacja A15 Realizacja procesów drukowania z form drukowych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.