Kwalifikacja A15 Realizacja procesów drukowania z form drukowych

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.