Kwalifikacja A15 Realizacja procesów drukowania z form drukowych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.