Kwalifikacja A16 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Rękodzielnik wyrobów włókienniczych (731808), Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych (311931)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015