Kwalifikacja A17 Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Koszykarz-plecionkarz (731702)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015