Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Wykonaj ondulację wodną techniką cegiełkową oraz fryzurę koktajlowa zgodną z rysunkiem. Wszystkie zabiegi fryzjerskie wykonaj na włosach główki treningowej uwzględniając opis stanu włosów klientki.

a19_ondulacja

Rysunek fryzury koktajlowej
Opis stanu włosów klientki
Klientka myje włosy dwa razy w tygodniu ze względu na zanieczyszczenia zewnętrzne.
Klientka ma włosy lekko falujące, o długości około 40cm, koloryzowane w odcieniach czerwieni. Włosy są suche i łamliwe z powodu wykonywanych zabiegów chemicznych.

Czas na wykonanie zadania: 180 minut

Ocenie podlegać będzie:
 przebieg wykonania zabiegu ondulacji wodnej.
 przebieg wykonania zabiegu formowania fryzury.
 ondulacja wodna – rezultat 1.
 fryzura koktajlowa – rezultat 2.

Kryteria oceniania wykonania zadania praktycznego będą uwzględniać:
 dobór kosmetyków i sprzętu do wykonania zabiegu ondulacji włosów;
 dobór kosmetyków i sprzętu do wykonania zabiegu formowania fryzury;
 jakość i kolejność wykonania czynności podczas zbiegów ondulacji włosów i formowania fryzury;
 stosowanie zasad bhp podczas wykonywania zabiegów fryzjerskich;
 jakość wykonanego ondulowania włosów;
 jakość wykonanej fryzury.

Umiejętności sprawdzane zadaniem praktycznym:
1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
1) ocenia stan włosów i skóry głowy,
2) dobiera metody i techniki pielęgnacji włosów i skóry głowy,
3) organizuje stanowisko fryzjerskie do planowego zabiegu fryzjerskiego,
5) dobiera preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy,
6) wykonuje czynności mycia włosów z zastosowaniem różnych metod i technik,
7) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy,

2. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
1) określa indywidualne cechy urody klienta,
13) wykonuje zabiegi ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego,
14) określa sposoby korygowania błędów podczas strzyżenia i ondulowania włosów,
16) wykonuje różne fryzury okolicznościowe.

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich mogą dotyczyć:
 wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 strzyżenia włosów,
 trwałego i nietrwałego ondulowania i prostowania włosów,
 zagęszczania i przedłużania włosów,
 rozjaśniania i koloryzacji włosów,
 formowania fryzur.