Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Zadania z informatora – RL.3