Kwalifikacja A19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.