Kwalifikacja A2 Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Operator urządzeń przemysłu ceramicznego (818115), Technik technologii ceramicznej (311921)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014