Kwalifikacja A20 Rejestracja i obróbka obrazu

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.