Kwalifikacja A20 Rejestracja i obróbka obrazu

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.