Kwalifikacja A20 Rejestracja i obróbka obrazu

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.