Kwalifikacja A20 Rejestracja i obróbka obrazu

styczeń 2017

Kwalifikacja A.20 – styczeń 2017