Kwalifikacja A20 Rejestracja i obróbka obrazu

styczeń 2018

Kwalifikacja A.20 – styczeń 2018