Kwalifikacja A20 Rejestracja i obróbka obrazu

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.