Kwalifikacja A20 Rejestracja i obróbka obrazu

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.