Kwalifikacja A20 Rejestracja i obróbka obrazu

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.