Kwalifikacja A20 Rejestracja i obróbka obrazu

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.