Kwalifikacja A21 Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik księgarstwa (522306)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2020 NOWOŚĆ!