Kwalifikacja A22 Prowadzenie działalności handlowej

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.