Kwalifikacja A22 Prowadzenie działalności handlowej

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.