Kwalifikacja A22 Prowadzenie działalności handlowej

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.