Kwalifikacja A24 Wykonywanie prac biurowych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik prac biurowych (411004)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015