Kwalifikacja A25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.