Kwalifikacja A25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.