Kwalifikacja A25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.