Kwalifikacja A25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.