Kwalifikacja A25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.