Kwalifikacja A25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.