Kwalifikacja A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.