Kwalifikacja A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.