Kwalifikacja A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.