Kwalifikacja A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.