Kwalifikacja A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.