Kwalifikacja A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.