Kwalifikacja A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.