Kwalifikacja A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.