Kwalifikacja A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.