Kwalifikacja A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.