Kwalifikacja A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.