Kwalifikacja A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.