Kwalifikacja A27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.